Evdə neçə kitabınız var? Maraqlı sorğu!

Evdə neçə kitabınız var? Maraqlı sorğu!
FACEBOOK SƏHİFƏMİZİ BƏYƏNİN
 
Evdə neçə kitabınız var?
0-10 kitab
bir rəfi doldurmağa yetər (11-25 kitab)
bir kitab şkafını doldurmağa yetər (26-100)
iki və daha çox şkafı doldurmağa yetər (100-dən çox)
Poll Maker
 
 
 
 
 
 

 

Bu sorğu anonim xarakter daşıyır və elmi sorğu deyil. Sorğu valideyn.az oxucularının rəyini əks etdirir

23.11.2015

ŞƏRHLƏR